usługi dźwigowe żagań Archive

O ruchach ziemi cz. 5

Łatwo to zrozumieć. W rzeczywistości ziemia, obraca się w około siebie w przeciągu doby i w około słońca w przeciągu roku. Powstaje stąd przenoszenie się pewne perspektywy w położeniach różnych planet  (podobnie jak w podróży widzimy poruszające usługi dźwigowe żagań

Następstwa ruchów ziemi cz. 3

Tylko dodać trzeba, że ziemia obracając się, nie stoi prosto, lecz jest cokolwiek pochyloną. Gdyby obracała się, stojąc prosto, wszystkie kraje miałyby stale dwanaście godzin dnia i dwanaście nocy. Ponieważ jest pochyloną, zatem kraje mające przebiec większe usługi dźwigowe żagań

Następstwa ruchów ziemi cz. 5

Zauważmy także, dla dopełnienia geometrii kuli ziemskiej, iż aby oznaczyć położenie geograficzne, zgodzono się podzielić równik na 360 części zwanych stopniami. Koła, otaczające ziemię, idące od biegunów do równika, zwą się długością albo południkami. Mają więc kierunek usługi dźwigowe żagań

Następstwa ruchów ziemi cz. 10

Z całym pędem przebiegłaby około nas, niby pociąg kolei żelaznej. Lecz ledwo mielibyśmy czas ją poznać, odróżnić lądy i morza na tej obracającej się kuli, gdy prześlizgując się przed naszymi zdumionymi oczami z szybkością niepodobną do opisania, usługi dźwigowe żagań

O ruchach ziemi cz. 4

A więc jesteśmy wobec dwóch hipotez: Albo zmusić wszechświat do obracania się codziennego około nas, albo też przypuścić, iż kula nasza obdarzona jest ruchem obrotowym około siebie, przez co wszechświat uniknąłby tej niezrozumiałej pracy. Powtarzamy, postawić kwestią usługi dźwigowe żagań

Następstwa ruchów ziemi cz. 11

Gwiazdy zapełniają bez przerwy przestrzeń w około nas, za dnia jak i w nocy. Ale dla ujrzenia ich, szczególniej golem okiem, niezbędnym jest cień, a to z powodu oświetlenia atmosfery przez promienie słoneczne. Zatem tylko podczas nocy usługi dźwigowe żagań

O ruchach ziemi cz. 6

Bezpośrednie dowody podwójnego ruchu ziemi, dwudziestoczterogodzinnego i rocznego są dziś bardzo liczne, lecz zbyteczne po rozumowaniach, uczynionych przez nas wyżej. Prócz tego, podstawy astronomii są dziś o tyle pewne, prawa mechaniki niebieskiej są tak dokładnie znane, iż usługi dźwigowe żagań

Następstwa ruchów ziemi cz. 4

Wiatr, wiejący z niej w stronę strefy umiarkowanej północnej zarówno jak i południowej, jest wiatrem gorącym; wiatr ten gorący idzie więc do nas od południa; a z północy dla mieszkańców strefy umiarkowanej południowej. Ponieważ kula ziemska obraca usługi dźwigowe żagań

usługi dźwigowe żagań