płyta MFP łódzkie Archive

Następstwa ruchów ziemi cz. 13

Podobny los mógłby nas też spotkać, gdyby, pomimo obrotu ziemi, atmosfera była mglistą lub okrytą sklepieniem chmur, jak to nieraz bywa. I nie wiele do tego brakowało. Trochę wilgoci w powietrzu, trochę świeżości, wystarczają dla wytworzenia chmury. płyta MFP łódzkie

Następstwa ruchów ziemi cz. 6

Wynosi ona 111.324 ni. przy równiku, 78.853 m. na jednakowej odległości między równikiem i biegunem (przy 45” szerokości), a tylko 19.396 m. przy 80″ szerokości. Podróż w około ziemi, wynosząca 40.007.764 metrów wzdłuż równika, wynosi tylko 26.350.000 płyta MFP łódzkie

O ruchach ziemi cz. 1

Każdy o tym wie i może łatwo się przekonać, iż słońce, księżyc i gwiazdy nie są ani przez jedną godzinę nieruchome na jednym punkcie nieba, lecz wszystkie obracają się w 24 godziny około kuli ziemskiej. Przez długi płyta MFP łódzkie

O ruchach ziemi cz. 3

Najbliższa z nich jest 275.000 razy dalej od nas, niż słońce. Aby obracać się w około ziemi, musiałaby biedź z szybkością 275.000 razy większą od słońca, czyli przebiegać 2.475.000.000 kilom, w sekundę! (2 miliardy). I to gwiazda płyta MFP łódzkie

Następstwa ruchów ziemi cz. 9

Ruch jej łagodniejszym jest od ruchu łodzi na rzece spokojnej, od ruchu gondoli na lagunach weneckich, od ruchu balonu w przestrzeni lazurowej milczącego powietrza. Wobec tak doskonałego sposobu przenoszenia się z miejsca na miejsce, niepodobieństwem jest zdać płyta MFP łódzkie

Następstwa ruchów ziemi cz. 1

Przy obrocie w około samej siebie, ziemia zwraca kolejno jedną lub drugą swą stronę w kierunku promieni słońca nieruchomego, błyszczącego na odległości 149 milion, kilom. Zjawisko to wywołuje dzień i noc. Kraje wystawione na słońce, mają dzień, płyta MFP łódzkie

Następstwa ruchów ziemi cz. 10

Z całym pędem przebiegłaby około nas, niby pociąg kolei żelaznej. Lecz ledwo mielibyśmy czas ją poznać, odróżnić lądy i morza na tej obracającej się kuli, gdy prześlizgując się przed naszymi zdumionymi oczami z szybkością niepodobną do opisania, płyta MFP łódzkie

O ruchach ziemi cz. 4

A więc jesteśmy wobec dwóch hipotez: Albo zmusić wszechświat do obracania się codziennego około nas, albo też przypuścić, iż kula nasza obdarzona jest ruchem obrotowym około siebie, przez co wszechświat uniknąłby tej niezrozumiałej pracy. Powtarzamy, postawić kwestią płyta MFP łódzkie

O ruchach ziemi cz. 2

Wiemy zaś skądinąd, iż średnica ta ma 12732 kilom, czyli odległość słońca od nas wynosi 149 milionów kilometrów. A więc gdyby musiało obiegać ziemię w przeciągu 24 godzin na tej odległości, byłoby zmuszone biec, lecieć z szybkością płyta MFP łódzkie

płyta MFP łódzkie