etykiety logistyczne GS1 Archive

O ruchach ziemi cz. 2

Wiemy zaś skądinąd, iż średnica ta ma 12732 kilom, czyli odległość słońca od nas wynosi 149 milionów kilometrów. A więc gdyby musiało obiegać ziemię w przeciągu 24 godzin na tej odległości, byłoby zmuszone biec, lecieć z szybkością etykiety logistyczne GS1

Następstwa ruchów ziemi cz. 1

Przy obrocie w około samej siebie, ziemia zwraca kolejno jedną lub drugą swą stronę w kierunku promieni słońca nieruchomego, błyszczącego na odległości 149 milion, kilom. Zjawisko to wywołuje dzień i noc. Kraje wystawione na słońce, mają dzień, etykiety logistyczne GS1

O ruchach ziemi cz. 5

Łatwo to zrozumieć. W rzeczywistości ziemia, obraca się w około siebie w przeciągu doby i w około słońca w przeciągu roku. Powstaje stąd przenoszenie się pewne perspektywy w położeniach różnych planet  (podobnie jak w podróży widzimy poruszające etykiety logistyczne GS1

Następstwa ruchów ziemi cz. 3

Tylko dodać trzeba, że ziemia obracając się, nie stoi prosto, lecz jest cokolwiek pochyloną. Gdyby obracała się, stojąc prosto, wszystkie kraje miałyby stale dwanaście godzin dnia i dwanaście nocy. Ponieważ jest pochyloną, zatem kraje mające przebiec większe etykiety logistyczne GS1

O ruchach ziemi cz. 6

Bezpośrednie dowody podwójnego ruchu ziemi, dwudziestoczterogodzinnego i rocznego są dziś bardzo liczne, lecz zbyteczne po rozumowaniach, uczynionych przez nas wyżej. Prócz tego, podstawy astronomii są dziś o tyle pewne, prawa mechaniki niebieskiej są tak dokładnie znane, iż etykiety logistyczne GS1

O ruchach ziemi cz. 1

Każdy o tym wie i może łatwo się przekonać, iż słońce, księżyc i gwiazdy nie są ani przez jedną godzinę nieruchome na jednym punkcie nieba, lecz wszystkie obracają się w 24 godziny około kuli ziemskiej. Przez długi etykiety logistyczne GS1

Następstwa ruchów ziemi cz. 4

Wiatr, wiejący z niej w stronę strefy umiarkowanej północnej zarówno jak i południowej, jest wiatrem gorącym; wiatr ten gorący idzie więc do nas od południa; a z północy dla mieszkańców strefy umiarkowanej południowej. Ponieważ kula ziemska obraca etykiety logistyczne GS1

O ruchach ziemi cz. 4

A więc jesteśmy wobec dwóch hipotez: Albo zmusić wszechświat do obracania się codziennego około nas, albo też przypuścić, iż kula nasza obdarzona jest ruchem obrotowym około siebie, przez co wszechświat uniknąłby tej niezrozumiałej pracy. Powtarzamy, postawić kwestią etykiety logistyczne GS1

O ruchach ziemi cz. 3

Najbliższa z nich jest 275.000 razy dalej od nas, niż słońce. Aby obracać się w około ziemi, musiałaby biedź z szybkością 275.000 razy większą od słońca, czyli przebiegać 2.475.000.000 kilom, w sekundę! (2 miliardy). I to gwiazda etykiety logistyczne GS1

etykiety logistyczne GS1