O ruchach ziemi cz. 5

Łatwo to zrozumieć. W rzeczywistości ziemia, obraca się w około siebie w przeciągu doby i w około słońca w przeciągu roku. Powstaje stąd przenoszenie się pewne perspektywy w położeniach różnych planet  (podobnie jak w podróży widzimy poruszające się drzewa i inne przedmioty krajobrazu). Owo przenoszenie się niewytłumaczonym jest w starym systemacie.

Ruch roczny ziemi około słońca odbywa się na odległości 149 milionów kilom, od tego ciała niebieskiego. Gwiazdy są nader oddalone. Jednakże ruch roczny ziemi wywołuje małą zmianę pozorną w położeniu najbliższych gwiazd w związku z ruchem naszego planety i nawet, dzięki temu, można było określić ich odległość. Zmiany te w położeniu gwiazd są powtórnym potwierdzeniem podwójnego ruchu ziemi. Jest jeszcze wiele innych na to dowodów. I tak: 3) Kula nasza spłaszczona jest przy obu biegunach i wydęta przy równiku, zupełnie tak, jak być powinno pod wpływem jej obrotu 24-rogodzinnego. 4) Jeśli wrzucimy kamień do głębokiej studni, nie spada on pionowo, lecz zbacza cokolwiek ku wschodowi. 5) Wszystkie przedmioty ważą trochę mniej przy równiku niż przy biegunach, a to z powodu siły odśrodkowej, zmniejszającej ciężkość, 6) Dla tej samej przyczyny długość wahadła sekundowego krótszą jest przy równiku, niż np. w Paryżu. 7) Wahadło w ruch wprawione na jakim bądź punkcie kuli ziemskiej, pozostaje zawsze na jednej i tej samej płaszczyźnie, lecz z powodu ruchu obrotowego ziemi, pozornie zmienia swoje położenie. 8) Światło, spływające do nas z gwiazd i zbaczające cokolwiek, jest dowodem rocznego obrotu naszej planety w około słońca itd.

 

One Comment
  1. Reklama
    Styczeń 25, 2018 |