O ruchach ziemi cz. 2

Wiemy zaś skądinąd, iż średnica ta ma 12732 kilom, czyli odległość słońca od nas wynosi 149 milionów kilometrów. A więc gdyby musiało obiegać ziemię w przeciągu 24 godzin na tej odległości, byłoby zmuszone biec, lecieć z szybkością 9000 kilom, na sekundę czyli 38.720.000 kilom, w godzinę.

I po co? Po to, aby krążyć około punktu tak drobnego, jakim jest ziemia wobec słońca, gdyż słońce jest 108 razy szersze w średnicy od ziemi, 1.283.000 razy większe co do objętości, a 324.000 razy cięższe! Niepodobna czynić takich wniosków. Byłby to wieczny cud, w sprzeczności ze wszystkimi prawami natury.

To co powiedzieliśmy o słońcu, zastosować się daje do każdej z gwiazd. Jest ich miliony, dziesiątki, setki milionów! Jest ich nieskończenie wielka liczba, a każda z nich jest większą i cięższą od słońca, każda z nich jest słońcem!

Obrót ich w przeciągu 24 godzin około naszej małej kuli ziemskiej byłby jeszcze więcej niewytłomaczonym od obrotu słońca, gdyż nie są one jednakowo od nas odległe, oddalenie ich jest bardzo różne, aż po za ostatnie granice dostępne dla wyobraźni.

 

One Comment
  1. Reklama
    Styczeń 25, 2018 |