O ruchach ziemi cz. 1

Każdy o tym wie i może łatwo się przekonać, iż słońce, księżyc i gwiazdy nie są ani przez jedną godzinę nieruchome na jednym punkcie nieba, lecz wszystkie obracają się w 24 godziny około kuli ziemskiej. Przez długi czas myślano, iż istotnie obracają się one jak się wydaje. Widzimy słońce wschodzące, wznoszące się do pewnej wysokości, której dosięga w południe, później zachodzące i znikające. Podobne obserwacje mogą być czynione nad księżycem i nad wszystkimi gwiazdami. Ale gdy postępy nauki pozwoliły człowiekowi zdać sobie sprawę z wielkości wszechświata, zrozumiał on wkrótce, iż prawie niepodobna przypuścić możebności podobnego ruchu.

Gdy słońce, księżyc i gwiazdy uważane były jako bardzo od nas bliskie, droga, jaką by przebiec musiały dla odbycia owego obrotu w 24 godziny, nie byłaby zbyt wielką, a szybkość nie byłaby przesadzoną. Lecz gdy zaczęto zdawać sobie sprawę z odległości, choćby nawet w przybliżeniu bardzo niedokładnym, podobne szybkości okazały się nieprawdopodobnymi, a nawet niemożliwymi w mechanice. I tak np. dowiedzionym jest, dzięki 5-ciu różnym metodom zgadzającym się zupełnie w rezultatach, iż słońce odległe jest od nas o 11.700 razy wziętą średnicę ziemi.

 

One Comment
  1. Reklama
    Styczeń 25, 2018 |