Następstwa ruchów ziemi cz. 9

Ruch jej łagodniejszym jest od ruchu łodzi na rzece spokojnej, od ruchu gondoli na lagunach weneckich, od ruchu balonu w przestrzeni lazurowej milczącego powietrza. Wobec tak doskonałego sposobu przenoszenia się z miejsca na miejsce, niepodobieństwem jest zdać sobie sprawę z ruchu ziemi. Nie możemy nawet go widzieć. Wszystko co nas otacza unosi się także z nami, nieruchome jest w stosunku do nas. Atmosfera, chmury, wszystko porusza się, jakby za wspólną umową, wraz z nami. Nie mamy więc najmniejszego poczucia ruchu. Obserwacja gwiaździstego nieba, nie biorącego udziału w tej wędrówce, wyliczenie, wreszcie rozsądek ludzki dać nam mogą wskazówki w tej mierze, gdy chcemy zdać sobie sprawę z rzeczywistości.

Aby zobaczyć ruch ziemi, aby ocenić jego doniosłość, należy wyobrazić sobie, iż znajdujemy się ua zewnątrz niej, w przestrzeni bezwzględnej, niedaleko orbity, po której krąży. Wówczas ujrzelibyśmy ją nadchodzącą z daleka, w postaci zwiększającej się wciąż gwiazdy. Wkrótce zbliżyłaby się do nas i zdawałaby się podobną do księżyca, zwiększając wciąż swą objętość.

One Comment
  1. Reklama
    Styczeń 25, 2018 |