Następstwa ruchów ziemi cz. 7

Podczas 86164 sekund, przez które trwa jej obrót dzienny, posunęła się już trochę po swej drodze. Gdy południk A kuli z lewej strony wrócił już na swe miejsce, równolegle do pierwszego, jak to widzimy na kuli z prawej strony, upłynęło 86.164 sekund: ta sama gwiazda przechodzi przez południk. Ale słońce, będące w środku ruchu rocznego ziemi, znajduje się trochę na lewo od gwiazdy, i aby ten sam południk ziemi wrócił naprzeciwko słońca, trzeba aby ziemia nie przestawała obracać się jeszcze przez 3 m. i 56 s. Dzień słoneczny, regulujący życiem, wynosi zatem akuratnie 24 godz., ale dzień gwiazdowy czyli trwanie obrotu ziemi ma tylko 23 godz. 56 m. 4 s.

Powiedzieliśmy, iż ziemia krąży w około słońca wzdłuż olbrzymiej orbity i potrzebuje na to rok czasu. Dla przybieżenia tej orbity, zakreślonej na 149 milionów kilom, od słońca, planeta nasz używa 365 dni) 6 godz. 9 min. 9 sek. Obieg ten stanowi rok gwiazdowy. Ale, podobnie jak w pierwszym wypadku, praktyczne względy życia zniewoliły do wyboru dnia słonecznego pozornego, nie rzeczywistego gwiazdowego, gdyż słońce reguluje życiem – podobnie i tu wyżej wzmiankowany obrót ziemi nie oznacza roku cywilnego, a to dla tej przyczyny, iż co roku lekki nader ruch obrotowy ziemi, zwany ruchem wstecznym punktów równonocnych (odbywający się w przeciągu 25.870 lat) cofa punkt zrównania dnia z nocą mniej więcej o 20 minut, a przez to i pory roku, których cykl przedstawia dla nas prawdziwy rok praktyczny. Rok ten cywilny, zwany także rokiem zwrotnikowym, ma 365 dni, 5 godzin, 48 min. 46 sekund.

One Comment
  1. Reklama
    Styczeń 25, 2018 |