Następstwa ruchów ziemi cz. 5

Zauważmy także, dla dopełnienia geometrii kuli ziemskiej, iż aby oznaczyć położenie geograficzne, zgodzono się podzielić równik na 360 części zwanych stopniami. Koła, otaczające ziemię, idące od biegunów do równika, zwą się długością albo południkami. Mają więc kierunek południowo-północny, od góry do dołu kuli i liczone są od jednego południka, od którego zaczyna się rachunek.

Kolami szerokości zwą się koła zakreślone między równikiem i biegunami (równoległe do równika), podzielone na 90“, 0“ będące przy równiku, a 90“ przy biegunie. Koła to szerokości są coraz mniejszej, im więcej zbliżamy się do biegunów, gdy tymczasem kola długości czyli południki są wszystkie dużymi kołami w około ziemi, mającymi 40.008.000 m. długości. Średnia długość luku jednego stopnia na południku wynosi 111.133 in. Ponieważ ziemia nie jest w zupełności kulistą, lecz cokolwiek spłaszczoną przy biegunach (o 7202)1 przeto łuk jednostopniowy na południku jest cokolwiek krótszy przy równiku i wynosi 110.563 ru., i trochę dłuższy u bieguna 111.707.

Dla szerokości długość luku jednostopniowego zmniejsza się szybko w kierunku od równika do bieguna, szczególniej gdy dochodzimy do stref polarnych.

One Comment
  1. Reklama
    Styczeń 25, 2018 |