Następstwa ruchów ziemi cz. 4

Wiatr, wiejący z niej w stronę strefy umiarkowanej północnej zarówno jak i południowej, jest wiatrem gorącym; wiatr ten gorący idzie więc do nas od południa; a z północy dla mieszkańców strefy umiarkowanej południowej.

Ponieważ kula ziemska obraca się w przestrzeni z osią nachyloną na 23 stopni 27 minut do linii prostopadłej do płaszczyzny, po której obraca się w około słońca (patrz przeto słońce oświecające właśnie równik w porze zrównania dnia z nocą, tj. dnia 21 marca i 21 września, oddala się od niego stopniowo i dochodzi do 23‘’27′ szerokości północnej 21 czerwca, a do 23’’27’ szerokości południowej 21 grudnia. Strefa gorąca zajmuje cały ten pas na kuli ziemskiej. Koła oznaczone na kuli ziemskiej na tej odległości zwą się zwrotnikami (kołami zwrotnikowymi).

21 Czerwca słońce oświeca biegun północny aż do 23″27’, tak iż wszystkie punkty, znajdujące się wewnątrz tego koła, mają ciągłe promienie słoneczne. Sam biegun oświecony jest przez 6 miesięcy. Każdy biegun zostaje zatem kolejno wystawiony przez sześć miesięcy na promienie słoneczne, a później całkiem pozbawiony słońca przez takiż przeciąg czasu. Koła zakreślone na kuli ziemskiej w odległości 23’’27’ od obu biegunów, zwą się kołami biegunowymi. Strefa wewnątrz tych kół zwie się strefą biegunową; jest to kraj nieszczęśliwy, będący blisko przez pół roku pogrążony w mrokach nocy, a przez drugie pół roku odbierający jedynie ukośne promienie bladego słońca, wznoszącego się po linii spiralnej nad mglistym horyzontem i rozsiewającego chłodne swe światło na lodowate pustkowia tych krain polarnych.

One Comment
  1. Reklama
    Styczeń 25, 2018 |