Następstwa ruchów ziemi cz. 3

Tylko dodać trzeba, że ziemia obracając się, nie stoi prosto, lecz jest cokolwiek pochyloną. Gdyby obracała się, stojąc prosto, wszystkie kraje miałyby stale dwanaście godzin dnia i dwanaście nocy. Ponieważ jest pochyloną, zatem kraje mające przebiec większe koło w promieniach słonecznych, mają dnie dłuższe, te które mają mniejsze kolo, mają dnie krótsze.

Zauważmy teraz, iż ziemia obracając się przez cały rok w około słońca, zachowuje wciąż kierunek pochylony. Wypływa to stąd, iż kraje mające dnie dłuższe w pewnej epoce roku, w sześć miesięcy później będą się znajdowały w położeniu wprost przeciwnym i mają wówczas dnie najkrótsze. Pory roku i klimaty powstaje wskutek tego nachylenia. Lato nadchodzi dla każdej półkuli wówczas, gdy słońce oświeca odpowiedni biegun. Dnia 21 Czerwca półkula północna wystawia swój biegun na światło słoneczne, dla nas jest wtedy lato.

Jednocześnie jest to zima dla półkuli południowej. W sześć miesięcy później, od daty 21 Grudnia, odbywa się zjawisko wprost przeciwne; mamy zimę, gdy mieszkańcy półkuli południowej maję lato. Zdarzają się jeszcze dziś osoby, które z braku zastanowienia wyobrażają sobie, iż półkula południowa gorętszą jest od północnej, a poeci nazywali nieraz biegun południowy „biegunem piekielnym”. W rzeczywistości strefa najgorętsza rozciąga się z jednej i drugiej strony równika na pewnej odległości, na której padają promienie słoneczne prawie pionowo. Otrzymała nazwę strefy gorącej.

 

One Comment
  1. Reklama
    Styczeń 25, 2018 |