Następstwa ruchów ziemi cz. 2

Widzimy z tego, iż gdy mamy południe w Paryżu, w Londynie jest dopiero 11 g. 51 m., wówczas gdy w Wiedniu jest prawie I-sza godzina, a 2 ga w Petersburgu. Ziemia obraca się w kierunku oznaczonym przez strzały i daje tym sposobem kolejno wszystkie godziny we wszystkich krajach świata.

Podróżując w około ziemi z Zachodu na Wschód, idziemy na spotkanie słońca, wyprzedzamy je nawet o dzień cały, a wróciwszy np. w poniedziałek do miejsca, z któregośmy wyszli, znaleźlibyśmy jeszcze wszystkich mieszkańców obchodzących niedzielę. Rzecz wprost przeciwna miałaby miejsce, gdybyśmy podróżowali w około ziemi ze wschodu na zachód.

Ruch dzienny (dwudziestoczterogodzinny czyli trwający dobę) ziemi daje nam miarę czasu. Podzielono jego czas trwania na 24 części zwane godzinami, każdą godzinę na (10 minut, minutę na 60 sekund. Gdyby ziemia nie obracała się, nie byłoby wcale czasu. W bezwzględnej przestrzeni czas nie istnieje. Astronomia wynalazła czas i sposoby jego mierzenia.

 

One Comment
  1. Reklama
    Styczeń 25, 2018 |