Następstwa ruchów ziemi cz. 12

Zapytywano siebie, co znaczyć miały owe jasne punkciki, zawieszone nad naszymi głowami, Jak tyleż znaków zapytania; związano je z porami roku, z latami, nad którymi zdawały się mieć władzę, i zapytywano je o tajemnice naszych losów. Później zaczęto je badać, wykryto ruchy szczególne planet, zdających się prześlizgiwać pod gwiazdami; ostatecznie odkryto, iż planety te krążą jak ziemia w około słońca i że ziemia, na której żyjemy, jest sama niczym innym, jak wędrującym planetą. Później posunięto się jeszcze dalej: zmierzono z dokładnością odległości dzielące nas od księżyca, słońca, planet, gwiazd, pomimo ogromu ich oddalenia. Człowiek nienasycony w podbojach swych nad światem doszedł do ważenia ciał niebieskich z taką dokładnością, jak gdyby mógł uwiesić je na obręczy dynamometru, i do odkrycia ich układu fizycznego i chemicznego. I tak stopniowo, nieznacznie, boska Urania, królowa wszystkich nauk. Wzniosła myśl ludzką do wysokości, z której panuje nad całą przyrodą. () nocy! otwórzcie w ciszy stronice księgi niebios, jak opisał poeta; bez was pozostalibyśmy nieoświeceni, ciemni, mieszkańcy świata nieznanego, nie mogąc nigdy zdać sobie sprawy z wielkości i budowy wszechświata.

One Comment
  1. Reklama
    Styczeń 25, 2018 |