Następstwa ruchów ziemi cz. 10

Z całym pędem przebiegłaby około nas, niby pociąg kolei żelaznej. Lecz ledwo mielibyśmy czas ją poznać, odróżnić lądy i morza na tej obracającej się kuli, gdy prześlizgując się przed naszymi zdumionymi oczami z szybkością niepodobną do opisania, przeleciałaby dalej, uciekając, zmniejszając się i oddalając w przestrzeni..

Ponieważ szybkość pośpiesznego pociągu jest 1100 razy większą od szybkości żółwia, gdybyśmy zatem wysłali w przestrzeń pociąg aby gonił ziemię, byłoby to zupełnie ten samym, co wysłanie żółwia w pogoń za pociągiem pospiesznym.

Znajdujemy się wszyscy na powierzchni tej kuli, mającej 3000 mil w średnicy, podobni do ziarnek piasku, przylepionych do kuli armatniej rzuconej w przestrzeń.

Jeśli zrozumieliśmy dobrze wszystko, co tu zostało wyłożonym o szybkości ruchu rocznego ziemi w około słońca, o jej ruchu dziennym w około własnej osi, o jej odosobnieniu, kulistości i podobieństwie zupełnym do innych kul, krążących wraz z nią w około jednego ogniska; posiadamy w umyśle odbicie rzeczywistości, widzimy i czujemy co się dzieje, mmy odkąd i nie zapomnimy nigdy, iż ziemia nie jest niczym innym, jak ciałem niebieskim i że w istocie mieszkamy na ciele niebieskim, zupełnie tak, jak gdybyśmy mieszkali na Wenerze lub Jowiszu, i że jesteśmy przelotnymi podróżnikami na okręcie niebieskim, płynącym po samem niebie.

One Comment
  1. Reklama
    Styczeń 25, 2018 |