Latest

Obserwacje Słońca

Mówiliśmy przed chwilą o płomieniach słońca i porównywaliśmy powierzchnię tej gwiazdy promiennej do palącego się oceanu ponczowego. Istotnie nad ruchomym oceanem, o którym tylko co była mowa i który otrzymał

Powierzchnia słońca

Powierzchnia słońca nie jest równa ani jednolita, nie posiada też wszędzie jednakowego blasku. Przedstawmy sobie Ocean Atlantycki cały w płomieniach i przypuśćmy, że ocean ten przykrywa kulę 1.200.000 razy większą

Słońce

Poprzednio zawarliśmy znajomość z „gwiazdą dzienną”, ogniskiem światła, ciepła i przyciągania, kierującym systemem świata i „użyźniającym” światy. Wiemy już, że średnica tego olbrzymiego ciała niebieskiego jest 108,5 razy większa od

Następstwa ruchów ziemi cz. 13

Podobny los mógłby nas też spotkać, gdyby, pomimo obrotu ziemi, atmosfera była mglistą lub okrytą sklepieniem chmur, jak to nieraz bywa. I nie wiele do tego brakowało. Trochę wilgoci w

Następstwa ruchów ziemi cz. 12

Zapytywano siebie, co znaczyć miały owe jasne punkciki, zawieszone nad naszymi głowami, Jak tyleż znaków zapytania; związano je z porami roku, z latami, nad którymi zdawały się mieć władzę, i

Następstwa ruchów ziemi cz. 11

Gwiazdy zapełniają bez przerwy przestrzeń w około nas, za dnia jak i w nocy. Ale dla ujrzenia ich, szczególniej golem okiem, niezbędnym jest cień, a to z powodu oświetlenia atmosfery

Następstwa ruchów ziemi cz. 10

Z całym pędem przebiegłaby około nas, niby pociąg kolei żelaznej. Lecz ledwo mielibyśmy czas ją poznać, odróżnić lądy i morza na tej obracającej się kuli, gdy prześlizgując się przed naszymi

Następstwa ruchów ziemi cz. 9

Ruch jej łagodniejszym jest od ruchu łodzi na rzece spokojnej, od ruchu gondoli na lagunach weneckich, od ruchu balonu w przestrzeni lazurowej milczącego powietrza. Wobec tak doskonałego sposobu przenoszenia się

Następstwa ruchów ziemi cz. 7

Podczas 86164 sekund, przez które trwa jej obrót dzienny, posunęła się już trochę po swej drodze. Gdy południk A kuli z lewej strony wrócił już na swe miejsce, równolegle do